Bliss-Bret
 • Záručný servis lisov a liniek Bliss-Bret
 • Pozáručný servis lisov a liniek Bliss-Bret
 • Servis lisov a liniek Bliss-Bret na servisnú zmluvu
 • Servis a opravy lisov ostatných značiek
 • Opravy hydraulických valcov (pretesnenie, stredné opravy, generálne opravy)
 • Opravy mechanických častí (ojnice, kľukové hriadele, bronzové púzdra)
 • Meranie a nastavenie geometrie
 • Opravy hydrauliky a hydraulických komponentov
 • Opravy elektrických rozvodov a elektrických častí
 • Modernizácia lisov
 • Poradenstvo

Videos

Cases

Špecifikácie

Servis a opravy
Servis a opravy