Bliss-Bret
  • Rozpätie:                  Až do 5 000 kN
  • Typ rámu:                Horizontálny rám tvaru C s extrémně dľhým driekom
  • Pohon:                     Hydraulický servomotor
  • Využitie:                   Rovnanie plechov za tepla i za studena
Rovnanie a tvárnenie opracovaných častí
Rovnanie a tvárnenie opracovaných častí