Bliss-Bret
scmb3-2-2.jpg
Hydraulické podušky zvyšujú kvalitu produkcie. BLISS-BRET vyrába hydraulické podušky pre hydraulické aj pre mechanické lisy pro operácie ako sú ťahanie a kovanie. 

Podušky môžu byť inštalované tak do nových ak aj už do vyrobených lisov.

 1. Jedno, alebo viacčinné podušky pre ťažné operácie:

  • Technológia: Možnosť naprogramovania protitlaku v závislosti na zdvihu barana a naprogramovanie rozdielneho tlaku pre jednotlivé časti podušky (až 8 bodov)
  • Využitie: ťahanie a vysekávanie

2. Poduška s predbežným nastavením tlaku:

  • Technológia: Táto technológia umožňuje okamžitú reakciu podušky.
  • Využitie: pre lisovacie operácie, ako je vysekávanie a ťahanie pri nastavení nízkej výšky zdvihu

3. Pedčasné zrýchlenie hydraulickej podušky:

  • Technológia: Predčasné zrýchlenie podušky zvyšuje silu nárazu hornej časti formy. Poduška a baran sa stretnú takmer v rovnakej rýchlosti. Tento postup znižuje hlučnosť a zvyšuje životnosť nástroja a tiež kvalitu vyrábaných výliskov. Akcelerácia podušky je zaistená jedným jednočinným valcom umiestneným v strede podušky, alebo viacerými valcami zaisťujúcimi hlavný pohyb podušky. Valce s dusíkom dodávajú pohybovú energiu a kontrola pohybu je realizovaná prostredníctvom servo technológie.
  • Využitie: pre ťažné operácie a kováčske operácie

4. Predčasné zrýchlenie hydraulickej podušky s integráciou nastaviteľnej poistky:

  • Technológia: Jednočinná poduška s integrovanou, elektricky riadenou, mechanickou poistkou pre kalibračné účely.
  • Využitie: hlavne pre kováčske operácie
Hydraulických a hydromechanických podušiek
Hydraulických a hydromechanických podušiek