Bliss-Bret

Od 4.-7.6.2019 sa predstavila spoločnosť Bliss-Bret člen skupiny HACO na medzinárodnej výstave ITM v Poľskej Poznani na prezentácii so svojimi špičkovými výrobnými zariadeniami. Výstava mala veľký úspech a špeciálne naše stroje, o ktoré bol počas výstavy mimoriadny záujem.

  • dsc0084-2.JPG
  • dsc0048-1.JPG
  • dsc0038-1.JPG