Bliss-Bret

Nová generácia rovnacích, tvárniacich a ohýbacích lisov pre výrobu v leteckom priemysle.

blissbretaero1-2.jpg
arsenytogulevd0vlr05iaxaunsplashgrootmiddelaangepast-1.jpg

BLISS-BRET v priebehu mnohých desaťročí vyvinul a zostrojil množstvo rovnacích a tvárniacich lisov pre oceliarsky a letecký priemysel.

Prednedávnom BLISS-BRET dostal zákazku na vývoj a výstavbu výrobnej jednotky s novým typom rovnacieho lisu, určeným na formovanie hi-tech hliníkových krídiel lietadiel. Nová výrobná jednotka musela nahradiť staré zariadenia a mala zlepšiť ergonómiu, rýchlosť výroby, výrobné náklady a bezpečnosť. Okrem toho musia časti, s viacerými zložitými tvarmi, zostať počas tvárnenia bez povrchového poškodenia. BLISS-BRET túto výzvu prijal a spoločne so svojím klientom a svojími dodávateľmi vyvinuli novú generáciu hydraulických lisov typu PHR s reguláciou uhlu naklonenia barana, ktorá kombinuje univerzálnosť, presnosť a rýchlosť. Výrobná jednotka bola doplnená o manipulátor vyrobený na mieru.

straighteningaerospacetextpage2sk.jpg

 Formovanie, ohýbanie a rovnanie – hydraulika

 Vysoká presnosť a všestranné hydraulické funkcie zaisťujú ohyb, tvarovanie a rovnanie hliníkových konštrukcií lietadiel. Ergonomické a polohovateľné displeje umožňujú obsluhe ovládať parametre výroby, ako je poloha barana a hydraulický tlak. Sklon barana je nastaviteľný a zostáva nezmenený počas posunu smerom nadol. Aj keď na baran pôsobia vysoké decentralizované sily, uhol sklonu sa nemení! Nastavenie tlaku je realizované s presnosťou až do 0,5% maximálneho menovitého tlaku a polohovanie barana je realizované s presnosťou 0,01 mm. Baran je vybavený niekoľkými bezpečnostnými systémami pre zabránenie nekontrolovaného pádu, ako je napríklad hydro-mechanický zámok, ktorý môže byť aktivovaný v akejkoľvek polohe barana.

 • blissbretaero5-1.jpg
 • blissbretaero7-1.jpg
 • blissbretaero6-1.jpg
 •  Pre uľahčenie údržby je hydraulická jednotka nainštalovaná na podlahe v blízkosti lisu.  
 • Nádrže na olej sú vybavené retenčnou nádržou na zber rozliateho oleja počas údržby.  
 • Všetky použité komponenty sú európske alebo japonské renomované značky.

 Manipulácia s dielmi

Pre manipuláciu s dielmi vyvinul BLISS-BRET spolu so svojím dodávateľom poloautomatický manipulátor s citlivým ovládaním. Toto zariadenie umožňuje obsluhe manipulovať s dielmi rôznych tvarov bez fyzickej námahy a za bezpečných podmienok. Zdvíhací stôl s automatickým nastavením výšky, namontovaný na prednej strane lisu, umožňuje pohodlné vykladanie dielov. Týmto sa manipulácia stáva bezpečnou, rýchlou a ergonomickou!

 • blissbretaero3.jpg
 • blissbretaero9-1.jpg
 • blissbretaero10.jpg
 • blissbretaero11-1.jpg
 • blissbretaero12.jpg

 Polohovanie dielov počas lisovania

 Inštalácia automatického zadného dorazu, vybaveného niekoľkými bezkefkovými servomotormi a ľahkým mechanickým rámom, zabezpečuje rýchle a extrémne presné umiestnenie viactvarových častí vo vnútri lisu. Časti sú podopreté plnoautomatickým zdvíhacím stolom, ktorý je vybavený guličkovou rolnou.

 Zariadenie na výmenu nástroja

 Výrobná jednotka je doplnená zariadením na výmenu nástrojov, ktoré kombinuje bezpečnosť a ergonómiu. Toto zariadenie je vyvinuté metódou analýzy SMED a je poloautomatické. (SMED =Výmena nástroja za jednu minútu).

 • blissbretaero13.jpg
 • blissbretaero14-1.jpg

   O spoločnosti BLISS-BRET

 BLISS-BRET bol založený po zlúčení troch etablovaných francúzskych spoločností: scmBLISS, BRET a Normatic. BLISS a BRET sa viac ako 100 rokov zaoberali vývojom a výrobou lisov. Spoločnosť Normatic bola špecialistom v oblasti navrhovania a výroby liniek na podávanie plechov.
Know-how týchto troch spoločností, ktoré sú zlúčené do jedného nového podniku BLISS-BRET, nám dáva možnosť ponúkať technické riešenia pre širokú škálu procesov pre rôzne priemyselné odvetvia. Dnes BLISS-BRET ponúka okrem štandardných lisov aj vlastné riešenia na kľúč pre letecký, automobilový, vojenský a oceliarsky priemysel.
BLISS-BRET bola pred niekoľkými rokmi francúzska spoločnosť; dnes sa stala európskou spoločnosťou s vývojárskym, nákupným a servisným oddelením vo Francúzsku (BRET) a výrobným oddelením na Slovensku (BLISS-BRET SK).