Bliss-Bret

Bliss-Bret Vás pozýva na Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne, ktorý je jeným z najvýznamnejších priemyselných veľtrhov v strednej Európe. Návštevnosť je vysoko odborná, 80% návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách a tretina patrí vrcholovému managementu.

Zastúpené sú všetky oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu.

medzinarodny2.jpg