Bliss-Bret

Deň otvorených dverí na Bliss-Bret slovenský

Oslava 20 rokov na Slovensku

Dňa 17. marca sa uskutočnil Deň otvorených dverí spoločnosti Bliss-Bret a.s., ktorá tak spolu s Liptovskými strojárňami oslávila 20 rokov pôsobenia HACO Group na Slovensku. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobné priestory spoločnosti Haco Slovakia a ich individuálny výrobný program ( výrobu  ohraňovacích lisov, hydraulických nožníc a profilových nožníc), ako aj výrobné priestory spoločnosti Bliss-Bret a ich výrobný program (kompletnú výrobu mechanických a hydraulických lisov).

Fotografie z dňa otvorených dverí:

  • dsc0041-2.png
  • dsc0061-2.png
  • dsc0076-2.png
  • dsc0124-2.png
  • dsc0212-2.png
  • dsc0297-2.png
  • dsc0307-2.png
  • dsc0367-2.png
  • dsc0408-2.png
  • dsc0411-2.png

Lis 2PHS1000 v prevádzke

Návštevníci dňa otvorených dverí mali možnosť vidieť prezentáciu hydraulického (1000T) a mechanického (500T) lisu. Môžete sledovať video z našej hydraulického lisu 2PHS1000 tu:

Technický popis:

Sila barana pri maximálnom výkone 1 000 ton
Maximálny zdvih barana 1 600 mm
Rozmery dosky barana 3 000 x 2 500 mm
Rozmery stola 3 000 x 2 500 mm
Otvorenie lisu v hornej úvrati 2 500 mm
Otvorenie lisu v dolnej úvrati 900 mm
Výška pohyblivého stolu nad zemou 400 mm
Výkon hlavných motorov pri 1 500 ot/min 4 x 200 kW
Rýchlosť priblíženia nástroja 800 mm/sec
Pracovná rýchlosť pri sile 1 000 ton 64 mm/sec
Pracovná rýchlosť pri sile 300 ton 206 mm/sec
Spätná rýchlosť barana 750 mm/sec
Maximálna spätná sila 88 ton
Objem olejovej nádrže 12 500 litrov
Maximálny pracovný tlak 320 barov
Maximálna hmotnosť nástroja 40 000 kg
Hmotnosť lisu 140 000 kg
Ak máte záujem o ďalšie informácie o našej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať: