Bliss-Bret
file215-5.jpg

Aby sme boli schopní udržať vysokú kvalitu našich výrobkov a služieb, nevyhýbame sa potrebným zmenám. V roku 2005 sme tak začali výrobu v novo postavenej výrobnej hale v Liptovskom Mikuláši na Slovensku. Od tej chvíle je na Slovensku naša základňa pre výrobné operácie, ale aj centrála pre poskytovanie servisných  a obchodných služieb pre oblasť strednej a východnej Európy.

Z dôvodu zlepšovania kvality našich služieb a lepšej kontroly prevádzkových nákladov sme sa rozhodli centralizovať naše servisné strediská. Okrem už spomínaného servisného strediska na Slovensku sme znova otvorili servisné stredisko vo Francúzsku, v meste Verneuil sur Avre.

Pri riešení servisných zásahov sa naši technici môžu spoľahnúť na podporu nášho vývojového oddelenia. Okrem navrhovania a vývoja lisov rieši toto oddelenie aj integráciu lisov do výrobných procesov u zákazníka. Okrem toho tiež nesie zodpovednosť za výslednú kvalitu každého vyrobeného lisu. Technici, ktorí sú zodpovední za rozbehnutie stroja u zákazníka, záverečnú kontrolu stroja, odovzdanie a školenie obsluhy, sú neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou celého procesu.

Výroba

Procesom centralizácie prešla aj výroba. Naša výrobná hala na Slovensku sa stala v priebehu rokov dôležitou súčasťou výroby a v dnešnej dobe už BLISS-BRET Slovensko zastrešuje celý výrobný proces: zváranie, žíhanie, pieskovanie, obrábanie a montáž.

99% všetkých strojov je v súčasnosti vyrobených na Slovensku. Iba zvyšná malá časť je stále vyrábaná vo Francúzsku.

Tieto  zmeny zaisťujú neustále skvalitňovanie našich výrobkov a služieb.

BLISS BRET sa neustále mení, pretože my veríme v dlhodobý vývoj.