Bliss-Bret

Deň otvorených dverí na Bliss-Bret slovenský

Oslava 20 rokov na Slovensku

Dňa 17. marca sa uskutočnil Deň otvorených dverí spoločnosti Bliss-Bret a.s., ktorá tak spolu s Liptovskými strojárňami oslávila 20 rokov pôsobenia HACO Group na Slovensku. Návštevníci mali možnosť vidieť výrobné priestory spoločnosti Haco Slovakia a ich individuálny výrobný program ( výrobu  ohraňovacích lisov, hydraulických nožníc a profilových nožníc), ako aj výrobné priestory spoločnosti Bliss-Bret a ich výrobný program (kompletnú výrobu mechanických a hydraulických lisov).

Fotografie z dňa otvorených dverí:

  • dsc0041-2.png
  • dsc0061-2.png
  • dsc0076-2.png
  • dsc0124-2.png
  • dsc0212-2.png
  • dsc0297-2.png
  • dsc0307-2.png
  • dsc0367-2.png
  • dsc0408-2.png
  • dsc0411-2.png

Lis 2PHS1000 v prevádzke

Návštevníci dňa otvorených dverí mali možnosť vidieť prezentáciu hydraulického (1000T) a mechanického (500T) lisu. Môžete sledovať video z našej hydraulického lisu 2PHS1000 tu:

Technický popis:

Sila barana pri maximálnom výkone

1 000 ton

Maximálny zdvih barana

1 600 mm

Rozmery dosky barana

3 000 x 2 500 mm

Rozmery stola

3 000 x 2 500 mm

Otvorenie lisu v hornej úvrati

2 500 mm

Otvorenie lisu v dolnej úvrati

900 mm

Výška pohyblivého stolu nad zemou

400 mm

Výkon hlavných motorov pri 1 500 ot/min

4 x 200 kW

Rýchlosť priblíženia nástroja

800 mm/sec

Pracovná rýchlosť pri sile 1 000 ton

64 mm/sec

Pracovná rýchlosť pri sile 300 ton

206 mm/sec

Spätná rýchlosť barana

750 mm/sec

Maximálna spätná sila

88 ton

Objem olejovej nádrže

12 500 litrov

Maximálny pracovný tlak

320 barov

Maximálna hmotnosť nástroja

40 000 kg

Hmotnosť lisu

140 000 kg

Ak máte záujem o ďalšie informácie o našej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať: