Bliss-Bret

Formowanie

Nasze rozwiązania formujące oferują prasy z otwartymi i zamkniętymi matrycami, prasy trymujące,  prasy do formowania na zimno, matryce formujące i manipulatory.

 Budujemy również linie do formowania „pod klucz” dla specyficznych produkcji, takich jak kucie dużych wydrążonych cylindrów stalowych. Dodatkowo BLISS-BRET oferuje systemy podgrzewania indukcyjnego, urządzenia podtrzymujące oraz system kontroli całych linii.

  • Procesy kucia: przycinanie, pozycjonowanie, przebijanie, tłocznie, studzenie
ensemblecompletprojetinde4lightbox.jpg

Zakładka: specyfikacja pras PM

Nacisk

3 200 kN – 45 000 kN

Napęd

mimośród

Aplikacje

formowanie na gorąco, matryce zamknięte i otwarte

Zakładka: specyfikacja pras PG/KS

Nacisk

do 12 000 kN

Napęd

kolanowy

Aplikacje

formowanie na gorąco, matryce zamknięte i otwarte

Zakładka: specyfikacja pras hydraulicznych

Nacisk

do 35 000 kN

Napęd

hydrauliczny

Aplikacje

kucie na gorąco (otworowanie, tłoczenie, studzenie, kucie otwarta matryca)

Formowanie
Formowanie